Czym się trujemy?

Autorem artykułu jest Krzysztof Porczyński
artykularnia_import

Urządzenia chłodnicze

W naszych lodówkach i urządzeniach klimatyzacyjnych stosujemy gazy, powodujące zanikanie powłoki ozonowej, co wywołuje raka skóry i zmienia strukturę genów u mniejszych zwierząt.

Ścieki

Co roku do rzek wlewa się ok. 450 km sześciennych ścieków. Mnóstwo rzek i strumieni jest zanieczyszczonych od samego źródła po ujście. W krajach rozwijających się niemal każdą większą rzekę zatruwają nieoczyszczone ścieki. Rzeki i wody gruntowe krajów uprzemysłowionych nie są co prawda zatruwane ściekami, ale nierzadko bywają zatruwane toksycznymi chemikaliami, na przykład pochodzących z nawozów stosowanych w rolnictwie. Prawie na całym świecie kraje nadmorskie wylewają nieoczyszczone ścieki do płytkich wód przybrzeżnych, powodując poważne skażenie plaż.

Metale ciężkie

Na całym obszarze Górnego Śląska gleba jest tak samo niebezpiecznie skażona jak powietrze i wody. Jest aż nabrzmiała od zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Średnia zawartość w warstwach ornych sięga w niektórych miejscach (np. przy ruchliwych trasach komunikacyjnych i zakładach przeróbki metali niezależnych) kilkuset mg/kg gleby przy normie 50 mg/kg.

www.zdrowydarnatury.com

Śmieci

Poważnym źródłem skażenia gleby jest także przenikanie do niej groźnych zanieczyszczeń z wysypisk śmieci oraz składowisk odpadów przemysłowych. Coraz częściej notuje się ostatnio bardzo niebezpieczne lokalne skażenia gleb różnorodnymi środkami chemicznymi, począwszy od „zwykłej” benzyny, a skończywszy na silnie trującym amoniaku czy kwasie siarkowym, które przedostały się do gleby w wyniku kraks i awarii przewożących te środki pojazdów.

Gleba

Potrzeba kilku pokoleń, trzystu, może czterystu lat, by ziemia poradziła sobie z ołowiem, kadmem i innymi, nie mniej groźnymi zanieczyszczeniami. Ponad wszelką wątpliwość stwierdzono, że skażona gleba rodzi skażoną żywność. W rejonach najbardziej zagrożonych nie powinno uprawiać się marchwi, pietruszki, buraków, kapusty, selera, sałaty i wielu roślin pastewnych.

Medycyna konwencjonalna, choć tak dobrze rozwinięta nie może sobie poradzić z wieloma chorobami, zwanymi cywilizacyjnymi takimi m.in. jak:

nowotwory;

cukrzyca;

miażdżyca;

nadciśnienie tętnicze;

zwyrodnienie kręgosłupa;

alergie;

choroby jelita grubego;

nadwaga i wiele innych.

www.zdrowydarnatury.com

 

www.kzdrowie.neostrada.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Dobrym sposobem na utrzymanie czystości w naszych jelitach jest stosowanie naturalnej flory bakteryjnej ac-zymes, która pełni rolę „strażnika jelit”, utrudniając rozwój grzybów, pasożytów i bakterii. Jeżeli już mamy z nimi problem warto sięgnąć po preparat paraprotex.